علی میزانی اسکوئی ، برنده مدال طلا در INPEX (بزرگترین نمایشگاه اختراعات تجاری آمریکا) برای MCR- 2014
علی میزانی اسکوئی ، برنده مدال طلا در INPEX (بزرگترین نمایشگاه اختراعات تجاری آمریکا) برای MCR- 2014
برنده جایزه Merit برای MCR (تلفن همراه کارت خوان بدون تماس) که آخرین اختراع سیتکس است.
گواهی ثبت اختراع برای MCR در آمریکا و 44 کشور دیگر
گواهی ثبت اختراع MCR در ایران
دارنده دیپلم افتخاری PALEXPO (نمایشگاه بین المللی اختراعات گنوا، سوئیس) برای اختراع دستکش سخنگو - 2007
گواهی ثبت اختراع دستکش سخنگو در ایران
اجرای طرح پروژه سیستم های رای گیری الکترونیکی در هشتمین انتخابات مجلس ایران