توجه: لینک‌های دانلود این قسمت از لحاظ داشتن هرگونه ویروس و بدافزار بررسی و تست کامل شده‌اند و می‌توانید با اطمینان خاطر آنها را دریافت و استفاده نمائید.

لینک نسخه توضیح
دانلود ندارد آموزش نصب برنامه ی حضور و غیاب
دانلود ندارد آموزش نصب نرم افزار اتوماسیون تغذیه
دانلود ندارد آموزش نصب نرم افزار آزمون
دانلود ۳۴٫۲  All-in-One دستگاه حضور و غیاب Firmware آخرین نسخه
دانلود ۳۱٫۲ فایل اجرایی E110.exe
دانلود ۳۱٫۲ Clock Reader All-in-One
دانلود ۳۱٫۲ دیتابیس خام نرم افزار حضور و غیاب
دانلود ۷٫۰ TeamViewer 7 نرم افزار